HALKALI TOPLU KONUTLAR ATAKENT 2.ETAP, KIRLANGIÇ SOKAK NO:3 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
0212 696 96 22
0535 293 83 83
Reiki

Reiki, evrensel yaşam gücü enerjisi anlamına gelir. Bizim şu anda bildiğimiz reiki, Usui Reiki’dir.

Mika Usui adında bir Japon’un geçen yüzyılda bulduğu şifa enerjisinin adıdır. Reikinin bilimsel temelleri araştırılmış ve klinik olarak çok fazla veri toplanmıştır. Özellikle ellerin deri direnci üzerine yapılmış çok araştırma vardır. Ellerin hemen altında, reiki çağırıldığı zaman, ani bir deri direnci farklılığı ve biyomanyetik bir alan oluştuğu gözlemlenmiştir. Yani bilimsel olarak reiki vardır.

Zihinsel, duygusal, bedensel ve hatta ruhsal her tür sorunda kullanılabilen bir enerjidir ve her birinde de etkilidir. Sorunlarımızın çoğu zihinsel ve duygusal olarak başlar, sonradan bedensel olur. Kullandığımız enerji bizim bedenimizin kendini iyileştirme kapasitesini artıran ve onu uyaran, hatırlamasını sağlayan bir enerjidir.

Reiki Nasıl Öğrenilir ?

Reikinin öğrenilmesi çok kolaydır. Daha önce öğretmen seviyesine gelmiş bir kişi size yardımcı olabilir. Herkes reiki uygulayıcısı olabilir. Verilen eğitim içinde enerji aktarımı yapılır. Bu enerji aktarımı bir kere yapıldığında hayat boyu sizinle kalır. Siz hiçbir çaba göstermeden reiki şifacısı olmanız sağlanır. Ayrıca, herkes öğretmen de olabilir. Herkese açıktır reiki. En önemli tarafı, eğitimin çok kısa sürmesi ve kolay uygulanmasıdır.

Reiki eğitimi diğer şifa teknikleri gibi öğrenilmez. Eğitime katılmak için uzun süren meditasyonlar yapmış olmak ya da özel yeteneklere sahip olmak gerekmez.

Reiki (Evrensel Şifa Enerjisi), kökeni binlerce yıl öncesine, Atlantis ve Tibet gibi kadim uygarlıklara dayanan, ellerle kendine ve başkalarına şifa verme yöntemidir. Hastalıkları önleme, şifa, huzur ve aydınlık için sevgi dolu bir yoldur. Reiki eğitimlerini grup ya da bireysel olarak alabilirsiniz.

REI ve KI sözcüklerinin birleşiminden oluşan Reiki sozcugu “Evrensel Yaşam Enerjisi” anlamına gelmektedir.

Reiki Master (Üstat / Öğretmen) tarafından uyumlama (el verme / inisiyasyon) yoluyla kişiler Reiki kullanımına açık hale gelir. Bunu bir antenin o frekansı çekecek hale getirilmesine benzetebiliriz.

Geleneksel Reiki Eğitimi üç seviyede öğrenilmektedir:

Birinci Derece Reiki, İkinci Derece Reiki ve Master / Öğretmenlik seviyesi

Birinci Derece Reiki Eğitimi

Reiki’nin bu aşaması kendini keşif, kişisel değişim, yeni deneyimler ve yüksek bir güçle bağlantının derin duygularıyla dolu, keyifli bir yolculuğun başlangıcıdır.

Birinci aşama eğitimi, öğrenciye Reiki enerjisinin aktarılması ile başlar. Bu aşamada Reiki’nin tarihçesi, amacı, neler yapabileceği öğretilir. Kişinin kendisine ve başkasına Reiki uygulayabilmesi için gereken standart el pozisyonları gösterilir.

Birinci Derece Reiki Eğitiminin içeriği şunları kapsamaktadır:

 • Reiki’ye giriş
 • Reiki’nin tarihçesi
 • Enerji olarak insan bedeni
 • Çakralar
 • Ellerle kendine ve başkalarına Reiki şifası nasıl uygulanır
 • Çakra temizleme ve çakra dengeleme terapisi
 • Uyumlama(Eğitim sonunda kişiler Reiki birinci derece uyumlaması alarak Reiki enerjisine açılırlar.)
 • Birinci Derece Reiki Eğitimi bir günlük bir eğitimdir.

İkinci Derece Reiki Eğitimi

Reiki’yi anlamak ve tamamen adapte olmak için atılan ikinci büyük adımdır. Bu eğitim, birinci aşama eğitiminden en az üç ay sonra verilir. Burada amaç, öğrencinin tam uyumu sağlayabilmesi için gereken sürenin tamamlanmasıdır.

Bu aşamada öğrenciye, Reiki sembolleri öğretilir. Bu sembolleri kullanabilmesi için gerekli inisiyasyonlar verilir ve teknikler aktarılır. Kanji Japoncası olan semboller kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur. Sadece ikinci aşama öğrencilerine verilir. (Bazı hocaların bu sembolleri açıklamaları, bu geleneğin dışındadır.)

Reiki enerjisinin aktarma işlemi yapılmadan kullanıldığı zaman, sembollerin çok etkili olmadıkları ve yanlış kullanımlara yol açtığı gözlenmiştir. Yanlış kullanımlar, insan sağlığında ciddi hasarlara yol açmaktadır. Semboller evrenin dilidir; evren diliyle konuşmayı öğrenmektir. Reiki’nin sembolleri, çok uzun yıllar denenmiş ve birçok çalışma ile güvenliği tespit edilmiştir.

Reiki sembolleri üç tanedir: Birinci sembol, “güç” sembolüdür. Diğer bütün sembolleri açtığı ve harekete geçirdiği için, elektrik düğmesi gibidir. Reiki’nin gücünü arttırmak için kullanılır. Genel olarak tüm olumsuz enerjilere karşı korunmayı sağlar. Aynı zamanda, uygulanan alanı çevreleyerek bir enerji alanı oluşturur. Oluşturduğu bu alanda dağılmayı önlediği için, enerji daha güçlü hissedilir. Bu sembol, evrensel bilincin yoğun bir şekilde insan boyutuna inmesidir. Bu şekliyle evrensel bilgiler ve yetenekler, çok yumuşatılmış haliyle bize yardımcı olurlar. Habersiz kullanılmasında bir sakınca yoktur. Genel olarak gündelik hayatımızda ve kendi tekamül planımız içerisinde kendine has kolaylıklar ve bazı hafiflikler sağlar; ancak, ağır karmik ödevlerimizi etkileyemez.

İkinci sembol, “mental” semboldür, yani bilinç ile ilgili alanlarda çalışır. Bu sembolün kendine özgü ve daha ince bir frekansı vardır. Etkisi ise transformasyon ile gerçekleşir. Bilincimizde oluşan her türlü değişiklik hayatımıza yansıyacağı için dikkatli kullanılmalıdır. Bu sembol, duygusal ve zihinsel şifa için uygulanır. Kullanımı, beynin sağ ve sol tarafındaki enerjiyi dengeler. Duygusal ve zihinsel bütün problemlerde, istenmeyen alışkanlıkların (sigara-alkol bağımlılığının, fazla kiloların vs) giderilmesinde, hafıza güçlendirmede kullanılır. Bu sembolün kullanımında ana kural: Özgür iradeye müdahale etmemektir. Bu, iki tarafın tekamülü için de zararlıdır: Karma yaratır ve ruhsal gelişiminize etki eder. Ayrıca, bireysel olarak zihinsel, duygusal ve ruhsal gelişim için yapılan çalışmalarda önemli bir kullanım alanı vardır.

Üçüncü sembol, “uzaklık” sembolüdür. Farklı uzaklıktaki insanlara gereken enerjiyi aktarmakta kullanılan bu sembolle, geçmiş deneyimlere ya da gelecekteki faaliyetlere de Reiki gönderilebilir. Uzaktan yapılması gereken şifa uygulamaları, uzaktan tedavinin kapısını açan anahtar durumundaki bu sembol ile yapılır. Bedene dokunulamayan rahatsızlıklarda, doğal afet ve kriz dönemlerinde, istenilen bölgeye enerji göndermek için bu sembol kullanılır.

İkinci Derece Reiki Eğitiminin içeriği şunları kapsamaktadır:

 • Reiki’nin kişiye ve çevresindekilere ve günlük yaşama uygulanması
 • Reiki Sembollerinin öğretilmesi
 • Çeşitli amaçlarla kullanılan (dileklerin, niyetlerin gerçekleşmesi, enerjetik bedende temizleme gibi) 3 Reiki sembolünün öğretilmesi
 • Reiki ikinci derecede kişinin Reiki frekansı yükseltilir ve kişi Reiki sembollerine uyumlanarak sembolleri kullanabilir hale gelir
 • Uyumlama
 • İkinci Derece Reiki Eğitimi bir günlük bir eğitimdir

Reiki Masterlık Eğitimi

Reiki’nin üçüncü aşama eğitimi üstat olma aşamasıdır.

Bu aşamada önce, öğrenciye üstat sembolü öğretilir. İnisiyasyon uygulanır ve üstat sembolünün kullanım şekilleri öğretilir. Bu aşama, ileri seviye olarak adlandırılabilir. Daha sonra üstat olma yeteneği verilir.

Üstat sembolü, daha yüksek enerjilere açılmak ve bu açılma yeteneğini kuvvetlendirmek içindir. Yüksek enerjiler için daha geniş bir kanal olmayı sağlar. Bu sembol, vibrasyonu çok kuvvetli bir güçtür. İnisiyasyon işlemi sırasında daha yüksek enerjilere kanalize olunur. Meditasyon ve kişisel gelişimde kullanılır. Bu sembolün odağı ruhun tedavisidir.

Birçok kişi, bu aşamaya üstat olmak için değil, şifa uygulamalarının daha ileri tekniklerini öğrenmek için katılır. Reiki üstadı olmak, uzun süren çalışmalar gerektirir. Bu seviyede, Reiki sisteminin öğretilmesi ile ilgili bilgiler vardır. Reiki’ye uyumlanma, yani inisiyasyon uygulama bilgileri bu eğitimde öğretilir. Üstat sembolü ile yapılan çalışmalarda, Reiki’nin meditatif yönü yoğunluktadır. Ruhî tekamül ağırlıklı ve uzun süreli bir eğitimdir.

Üçüncü aşama, geleneksel Usui sistem düşünce tarzına göre hayatını Reiki’ye adayacak olanlara verilir. İkinci ve üçüncü aşama eğitimleri arasında birkaç yıl geçmesi beklenir. Aday, bu süre içerisinde dikkatle izlenir. Reiki üstadı olmak, öğrencinin hayatına ciddi bir sorumluluk yükleyecektir. Yalnızca inisiye etmek, Reiki üstadı olmak için yeterli değildir.

Reiki üstadı, sadece inisiye edici değildir: Reiki öğreticisidir.

Reiki Masterlık Eğitimi içeriği şunları kapsamaktadır:

 • Reiki Masterlık seviyesi eğitiminde kişiler artık Reiki’nin son seviye eğitimini tamamlarlar ve enerjileri yükseltilir.
 • Reiki Masterlık eğitimi alan kişiler artık Reiki öğretmeni olabilir ve başkalarına Reiki eğitimi verebilirler.
 • Reiki Masterlık Eğitiminde kişiler Masterlık sembollerini öğrenirler, enerjileri bu sembollere uyumlanır ve sembolleri kullanabilir hale gelirler.
 • Reiki Masterlık Eğitimi bir günlük bir eğitimdir.

Reiki ile ilgili önemli noktalar:

 • Reiki bir din değildir, ruhsal aydınlanma ve şifa yöntemidir.
 • Reiki enerjisi ışık ve sevgidir.
 • Reiki yalnız iyilik için kullanılabilir.
 • Reiki ruhsal aydıınlanmayı hızlandırır.
 • Reiki Enerjisi her zaman her yerde kullanılabilir.

Reiki Eğitimleri için randevu alabilirsiniz.

Kaç Kalori Harcadın
Haftalık Program
Facebook Paylaş
Twitter Paylaş
Google+ Paylaş