HALKALI TOPLU KONUTLAR ATAKENT 2.ETAP, KIRLANGIÇ SOKAK NO:3 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
0212 696 96 22
0535 293 83 83
Yoga

Yoga, binlerce yıl önce Hindistan’da ortaya çıkmış bir felsefe, bir yaşam bilimidir. Yoga sözcüğü Sanskritçe “birleştirmek veya bütünleşmek” anlamına gelir. Bu felsefeyi uygulayan kişiye de “Yogi” denir. Yoga, bedeni, zihni ve ruhu tamamen eğiten, huzur veren ve kişinin kendini tanımasını sağlayan, dünyadaki en eski kişisel gelişim metodudur.

Yoga insana kendi benliğini tanımasını, dengede tutmasını öğretir.Yaşam daha derinlemesine yaşanır. Çektiğimiz anlamsız acılar, Yoga sayesinde yerini evrensel uyuma bırakır. Yogayla uğraşan insan, kendi “özünün” farkındalığını yaşar. Ve kendini evrendeki her şeye çok daha yakın hisseder. Canlı, cansız her şeye daha derin bir sevgi duyar. Onlarla bütünleşir. Yoga, mutlu ve aydınlık bir insan olmanın yöntemidir. Yoga bir din değildir. İnsanları fiziksel, zihinsel ve ruhsal disiplin yoluyla mutluluğa, başarıya ve “aydınlanma”ya ulaştırmayı amaçlayan bir felsefedir.Yoganın felsefesi Uzakdoğu'nun metafiziksel inanışlarına dayanır. Yoga felsefesinin amacı kişinin vücut ve ruh dengesini yakaladıktan sonra kişisel aydınlanmasını da sağlamaktır. Yoganın metafiziksel kavramlarının yanı sıra vücuda faydalı yanları da vardır.

İnsanın, günümüzde doğadan uzaklaşıp kendini kente hapsettiğini hepimiz biliyoruz. Ayrıca içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlar onu giderek artan bedensel ve zihinsel gerginliklerle de karşı karşıya bırakır. Bu gerginlikler bir müddet sonra insanın, ruhsal, zihinsel ve bedensel faaliyetlerini de etkilemeye başlar. Bunun sonucu kişide zihinsel bulanıklık, sinirlilik, psikosomatik rahatsızlıklar, bedensel çöküntüler, başarısızlık, güvensizlik, çevre ile uyumsuzluk ve daha birçok durumlar ortaya çıkar. Zamanla insan yaşama sevincini kaybeder ve mutsuz bir kişi olur. Stresin yarattığı bu durumdan kurtulmak ve rahatlamak için alkole, sigaraya, uyuşturucu maddelere ve uyku ilaçlarına başvurur. Onların vereceği geçici rahatlıkla avunmaya çalışır. Bu yanlış davranış kişiyi daha da çok yıpratır.

Peki insan, sinir sistemini bu gerginliklerden nasıl temizleyecektir? Kaybettiği sağlığını ve mutluluğunu nasıl geri getirecektir? Bunun için izlemesi gereken yol nedir? Bu soruların cevabını bir doğu felsefesi olan yoga bize anlatmaktadır.

Sürekli yapılan Yoga vücudun diri, metabolizmanın dengeli, sinir sisteminin güçlü, kan dolaşımı ve bezelerin fonksiyonlarının düzenli olmasını sağlar. Zihne ve ruha huzur ve mutluluk getirir. Vücudun esnekliğini sağlar. Kaslara, eklem yerlerine iç organlara ve sinir sistemine güç verir; sağlamlaştırır. Solunum organlarının düzenli çalışmasını sağlar, düzenli nefes almayı öğretir, sindirim problemlerini çözer, iç salgı bezlerini çalıştırarak normal dengeyi sağlar, omurga sinir sistemine güç verirerek hastalıkları önler, zihnin durulmasını sağlar ve olumlu düşüncelerin üretilmesini sağlar; bütün bedeni güçlendirip dinçleştirir, vücudu güzelleştirir, rahatlık verir, sakinleştirir ve sabırlı olmayı öğretir; insanı özbenliğine kavuşturur.

Yoga'nın Faydaları

  • Yoga hakkında yapılan bilimsel araştırmalar gittikçe artıyor. Tıp dünyası yoganın yararlarını tanıyor. En önemli bilimsel verilerden biri, tek bir yoga dersinden sonra bile stres hormonu kortisolda düşüş olduğunun görülmesi. Düzenli yoga uygulaması sonucunda stres ile bağlantılı sıkıntılarda azalma görülür.
  • Omurganın sağlığı, iç organların doğru işlemesinde, uykusuzluktan obeziteye kadar farklı hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynar. Yoga hareketleri omurganın esnek ve uzun kalmasını sağlar. Yoga yapan insanlar yaşlansalar da genç ve dinamiktirler.
  • Kan dolaşımın artması, cildin parlamaya başlaması- bütün bunlar yoganın fiziksel etkileri. Yogadaki nefes ve farkındalık çalışmaları ise duyguları dengeler. Kişi, merkezinde ve topraklanmış hisseder. Hayatın sunduğu güzelliklere açılır, huy haline gelmiş olumsuz düşünce kalıpları çözülür. Spiritüel boyutta yoga bütünleşme hislerini besler. Yoganın anlamı budur zaten: bütünlük. Her türlü zıtlık ortadan kalkar, bölünmüş parçalar bir araya gelir.
  • Stres ve zorlayıcı yaşam koşullarına karşı direnci artırır.
  • Yoga aynı zamanda bir sağlık aracıdır; sırt, baş, bel ve eklem ağrıları düzenli yoga egzersizleri sonucunda ortadan kalkar.
  • Yoga bağışıklılık sistemini geliştirir ve bir çok hastalıkla mücadele yeteneği kazandırır. Örnek; kanser, kalp ve damar hastalıkları.
  • Endoktrin sistemini ve hormonasal sistemi düzenler.
  • Solunum ve sindirim sistemini düzenler.
  • Kas ve iskelet sistemini güçlendirir. Bedensel ve zihinsel gevşemeyi sağlayarak, kaygı, telaş, hüzün ve öfke gibi olumsuz duygularla edebilmemize yardımcı olur.

Yoga, uzun süreli eğitim gerektiren bir yoldur. Ancak bir yol göstericinin (Yogi’nin) rehberliğinde öğrenilir. M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış olan Patanjali, Yoga Sutra’larında, Yoga’nın 8 basamaktan oluştuğunu söyler.

Yama: Ahlaksal kurallara uymayı öğretir. Şiddeti, hırsızlığı, açgözlülüğü, kişinin kendi nefsine hakim olamayışını yasaklar.

Niyama: Öz disiplini öğretir. Saflığı, sadeliği ve çalışmayı hedefler.

Asana: Belirli pozisyonlardaki vücut egzersizleridir.

Pranayama: Belirli ritmlerde nefes alıp vermeyi öğretir.

Pratyahara: Duyguları kontrol etmeyi sağlar.

Dharana: Belli bir fikir üzerinde konsantre olmayı öğretir.

Dhayana: Meditasyon. Düşünce.

Samadhi: Meditasyonun ulaşacağı son hedef olup; beden ve duyular dinlenirken, aklın ve ruhun uyanık kalması. Üstün bilince erişme halidir.

Yoga’nın birçok türleri vardır. Fakat bunlar içinde en çok bilinenleri Hatha Yoga ve Raja Yoga’dır. Hatha Yoga uygulamaları kişiyi Raja Yoga’ya hazırlar.

Hatha Yoga: Batı dünyasının en çok bildiği Yoga türüdür. Hatha Yoga’nın temel özelliği beden yoluyla zihni etkilemektir. Hatha Yoga üç ana bölümden oluşur. Bunlar Asanalar (Duruşlar), Pranayama (Nefes egzersizleri) ve Savasana (Gevşeme). Duruş, nefes alıp verme ve yoğunlaşma (konsantrasyon) üzerine kurulmuş olan Hatha Yoga öğretisi, bedenle zihnin birlikteliğini, bütünselliğini içerir.

Raja Yoga: Yoga türleri içinde en seçkin olanıdır. Hatha Yoga uygulamaları kişiyi Raja Yoga’ya hazırlar. Çünkü Hatha Yoga, bedene ruhun egemenliğinin kurulması, kontrolun sağlanması ve böylece daha üstün bilinç merkezlerine ulaşılması için bir araçtır. Raja Yoga bu hazırlıktan sonra insanın “Gerçek Varlığını” ben’ini, ruhunu tanıması ve onu zihin ve beden üzerinde egemen kılmasını amaçlar. Raja Yoga, içimizdeki Tanrısal gücü tanımamızı ve onun içimizdeki ve dışımızdaki dünyaya efendilik etmesini sağlar.

Kaç Kalori Harcadın
Haftalık Program
Facebook Paylaş
Twitter Paylaş
Google+ Paylaş